Müügi- ja teenustingimused

1. Üldtingimused

Veebipoe KERMONPROJECTS.EE (edaspidi Veebipood) omanik on MF Kermon Projects (Junior Achievement Eesti registris registrikood 4211) asukohaga Sillaotsa Kool.

Veebipood jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel.

Veebipoes tellides kohalduvad käesoleva lepingu tingimused. Müügitingimused kehtivad www.kermonprojects.ee veebipoe Klientide ja MF Kermon Projects vahel teenuse ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.


2. Müügilepingu kehtivus, kauba- ja hinnainfo

Müügitingimused kehtivad Veebipoest kaupade ostmisel.

Veebipoes pakutavate teenuste hinnad on märgitud teenuse juurde.

Teave kauba kohta on esitatud Veebipoes vahetult kauba juures.

Veebipoes tellimust vormistades ning maksmist sooritades, kinnitab Klient et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

Müüja ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest MF Kermon Projects arvelduskontole.

Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 3 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.


3. Tellimuse vormistamine

Kujunduse tellimiseks tuleb valida sobiv postri suurus, värvilahendus ja kirjastiil. Lisaks saab lisada oma soove, mis võiks kujundusel olla (saab lisada juurde ka pildifaile). Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad. Pärast tellimuse esitamist kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangaülekandega Veebipoe pangakontole.

Kui teenust ei ole võimalik osutada, teavitatakse ostjat sellest esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha võimalikult kiirelt, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse R 18.00-21.00 ja L−P 10.00−17.00. Kui tellimus esitatakse neljapäeval pärast kella 23.59, arvestatakse tellimus järgmisesse nädalasse.


4. Tellimuse muutmine

Teenuse tellimust on võimalik muuta läbi unikaalse lingi, mis saadetakse tellija poolt sisestatud meiliaadressile koos tellimuse kinnitusega (kinnitus saadetakse firma tööaegadel).

Kujundaja võib küsida täpsustavaid küsimusi - läbi unikaalse lingi saate täpsustada oma soovi. Samuti sisestatakse samasse keskkonda valminud kujundus.

Tellimuse muutmiseks või selle tühistamiseks tuleb saata kiri e-posti aadressile info@kermonprojects.ee (palun märkige pealkirja tellimuse number).

Veebilehe omanik tagastab teenuse tellimuse tühistamisel teenuse eest juba varem makstud summa kauba ostjale mitte hiljem kui 14 kalendripäeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest.

Veebilehe omanikul on õigus taganeda müügitehingust ning tühistada tellimus, kui teenuse hind on veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla teenuse turuhinna.


5. Taganemisõigus

Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul.

Taganemisõigust ei kohaldu kujunduse tellimisele (võlaõigusseadus § 53 lg 4 3. punkt).

Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.

Tellimuse taganemiseks jätke arve tasumata, sest arve kehtivus kaob tasumata arvel 3 päeva pärast.


6. Pretensiooni esitamise õigus

Kliendil on õigus pretensiooni korral kuni 14 päeva jooksul alates teenuse tarbimisest pöörduda firma poole, saates e-kirja aadressile info@kermonprojects.ee.

Tellitud kujundust ei tehta otsast peale ümber - viiakse läbi ainult väiksemaid muudatusi, nt kirjastiili vahetamine, elementide suuruste vahendamine, teksti lisamine jms.

Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud ostja tegevuse, tegevusetuse või puudulikult edastatud informatsiooni tõttu.

Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.


7. Otseturustus ja isikuandmete töötlemine

Veebipood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning arve koostamiseks.

Veebilehe omanik edastab isikuandmeid makselahenduse pakkujale, et võimaldada maksete teostamist.

Isikuandmeid ei avaldata kolmandatele osapooltele.


8. Vaidluste lahendamine

Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile info@kermonprojects.ee.

Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.


9. Intellektuaalne vara ja kaitse

Kõik intellektuaalne vara Veebipoes on MF Kermon Projects omand ja autoriõigustega kaitstud.

Intellektuaalse omandi kopeerimine, levitamine, kommertseesmärkidel avaldamine, massimeedias kasutamine vastuolus autoriõiguse ja muude intellektuaalse omandi õigusi kaitsvate seadustega on keelatud.

Isikuandmeid ei avaldata kolmandatele osapooltele.